Naruto

Tổng hợp danh sách phim Naruto do team Ramen Fansub và tiền bối của Thành Ramen đảm nhiệm từ trước đến giờ.

1. Naruto Dattebayo:
Xem: https://vuighe.net/naruto-dattebayo
Trạng thái: Hoàn thành
Nhân sự: Nhóm Crazyland, Nhóm Naruto Kullz

2. Naruto Shipuuden:
Xem: https://vuighe.net/naruto-shippuuden
Trạng thái: Hoàn thành
Nhân sự: Nhóm VuiGhe Sub, Clip-sub, Ramen Fansub